Výběr z volitelných předmětů vyučovaných na Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky

  Algoritmizace a programování v Matlabu

Algoritmizace a programování v Matlabu

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Aplikace mikroprocesorů

Aplikace mikroprocesorů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Aplikovaná umělá inteligence

Aplikovaná umělá inteligence

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Biosignály a modely

Biosignály a modely

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Číslicové zpracování signálů a obrazů

Číslicové zpracování signálů a obrazů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Databázové systémy v chemii

Databázové systémy v chemii

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Distribuované zpracování dat

Distribuované zpracování dat

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Grafika v inženýrství

Grafika v inženýrství

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Matematické metody v inženýrství

Matematické metody v inženýrství

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  MATLAB pro pokročilé a obrazová analýza

MATLAB pro pokročilé a obrazová analýza

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Návrhy databázových systémů

Návrhy databázových systémů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Neuronové sítě

Neuronové sítě

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Objektově orientované programování

Objektově orientované programování

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Paralelní a distribuované zpracování dat

Paralelní a distribuované zpracování dat

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačová grafika

Počítačová grafika

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačové řídicí systémy

Počítačové řídicí systémy

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačový sběr dat

Počítačový sběr dat

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Prediktivní řízení

Prediktivní řízení

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Tabulkové aplikace

Tabulkové aplikace

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Technické prostředky měření a řízení

Technické prostředky měření a řízení

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Umělá inteligence v chemii

Umělá inteligence v chemii

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Úvod do programování a algoritmů

Úvod do programování a algoritmů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Základy mikroprocesorové techniky

Základy mikroprocesorové techniky

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Zpracování obrazů I

Zpracování obrazů I

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Zpracování signálů

Zpracování signálů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu