Výběr z volitelných předmětů vyučovaných na Ústavu počítačové a řídicí techniky

  Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Aplikace mikroprocesorů

Aplikace mikroprocesorů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Biomedicínské modely v informatice

Biomedicínské modely v informatice

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Biomedicínské signály

Biomedicínské signály

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Číslicové zpracování signálů a obrazů

Číslicové zpracování signálů a obrazů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Databázové systémy

Databázové systémy

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Distribuované zpracování dat

Distribuované zpracování dat

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Grafy v inženýrství

Grafy v inženýrství

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Matematické metody v inženýrství

Matematické metody v inženýrství

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Návrhy databázových systémů

Návrhy databázových systémů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Neuronové sítě

Neuronové sítě

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačová grafika

Počítačová grafika

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačová typografie

Počítačová typografie

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačové řídicí systémy

Počítačové řídicí systémy

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Počítačový sběr dat

Počítačový sběr dat

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Prediktivní řízení

Prediktivní řízení

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Projekt inženýrské informatiky I nebo II

Projekt inženýrské informatiky I nebo II

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
Stránky o předmětu v systému Student (2)
  Řízení projektů

Řízení projektů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Simulace podnikových procesů

Simulace podnikových procesů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Tabulkové aplikace

Tabulkové aplikace

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Technické prostředky měření a řízení

Technické prostředky měření a řízení

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Umělá inteligence

Umělá inteligence

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
Stránky o předmětu v systému Student (2)
  Úvod do programování a algoritmů

Úvod do programování a algoritmů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Základy mikroprocesorové techniky

Základy mikroprocesorové techniky

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Zpracování multimediálních signálů

Zpracování multimediálních signálů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
  Zpracování obrazů I

Zpracování obrazů I

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu
  Zpracování signálů

Zpracování signálů

Upoutávka na předmět
Stránky o předmětu v systému Student
WWW stránky předmětu