Definice WBS

Projekt PUSKA

projekt puška

Definice produktu:

Výsledky projektu:

 1. Zpracovaná naměřená data
  1. Data v Matlabu
  2. Nakreslené grafy
  3. Statisticky vyhodnocená data
 2. Napsaný článek česky
  1. Vybraný časopis
  2. Vypracovaná rešerše
   1. Výsledky z WebofScience
   2. Výsledky z Chemical Abstract
   3. Výsledky patentové rešerše
  3. Popis metod, matematické, zařízení
  4. Výsledky a diskuse
 3. Přeložený článek do angličtiny
  1. Můj překlad
  2. Zkontrolovaný překlad
 4. Publikovaný článek
  1. Kompletně připravený článek
  2. Odeslaný článek do redakce
  3. Korektura článku
  4. Vytištěný článek

    

Kvalita

pracovní definice:

1. Struktura vědeckého článku, posouzení zda odpovídá standardu, metrika: ANO/NE

2. Správná angličtina, kontrola rodilého mluvčího v oboru, metrika: opravit/neopravit

Rizika

identifikace rizik:

1. nemoc studentů

2. selhání tiskárny

3. zjištění chybných dat při zpracování

klasifikace rizik:

pravděpodobnost výskytu rizika / závažnost důsledků / potenciální nebezpečnost:

1. nemoc st1 - 0,5 / 0,3 / 0,15

1b. nemoc st2 - 0,5 / 0,3 / 0,15

1c. nemoc obou - 0,25 / 0,7 / 0,175

2. selhání tiskárny - 0,1 / 0,9 / 0,09

3. zjištění chybných dat - 0,1 / 1,0 / 0,1

Rizika podle potenc. nebezpečnosti:

1c. nemoc obou 0,175

1., 1a. nemoc jednoho 0,15

3. chybná data 0,1

2. selhání tiskárny 0,09

Strategie reakce na rizika:

3. Přidání úlohy důkladná kontrola naměřených výsledků před jejich zpracováním

2. Tisk na jiné dostupné tiskárně

 

 

 

Štítky: