PracovniDenikWerbu

Zadání projekční úlohy:

 

Realizace webových stránek o informačních technologiích a oboru InIn

pro středoškolské studenty ke  zvýšení zájmu o obor.

 

WERB 

 

Rozdělení rolí:

vedoucí projektu: Judita Čechová

kronikář: Judita Čechová

reportér: Miroslav Vacek

reflektor: Miroslav Vacek

 24.11. Prohození rolí pro zbývající týdny.

klíčové body návrhu:

navazující magisterské studium

zajímavé projekty s možností účasti na SVK

možnost specializace pomocí volitelných předmětů

dobré uplatnění absolventů

bezproblémová možnost vycestovat během studia - pokud člověk chce, tak vycestuje

 

návrh harmonogramu

3. 11. - 10. 11.: shromažďování informací

10. 11.: kompletní definice problému, brainstorming, vyhodnocení

17. 11.: svátek - nahrazeno individuálním konzultací mimo výuku

15. 11. - 20. 11.: rozhodování o konkrétní podobě realizace


24. 11.: realizace návrhu, dohodnutí podrobností

 Výsledky:

10.11 rozpracování bodů návrhu

 

navazující magisterské studium

zajímavé projekty s možností účasti na SVK

možnost specializace pomocí volitelných předmětů

dobré uplatnění absolventů

bezproblémová možnost vycestovat během studia - pokud člověk chce, tak vycestuje

------------------------
navazující magisterské studium
- obor přesně navazující, vytvořen tak, aby byla zachována maximální kontinuita s ININ
- více prakticky zaměřeno
- spojení teoretickych základů získaných na ININ s praxi
- možnost odborné praxe ve firmach ???


zajímavé projekty s možností účasti na SVK
- možnost vyzkoušet si seriózní prezentaci projektu
- setkání s dalšími odborníky z oboru
- seznámení se s novinkami v oboru


možnost specializace pomocí volitelných předmětů
- kolik % tvoří volitelné předměty z obsahu výuky
- jaké je rozpětí oborů volitelných předmětů - sítě, programování, grafika, automatizace, ekonomie, management...
- pro bádavé odkaz na kompletní seznam volitelnych předmětů
- vypíchnout "nejzajímavější" předmety, kde se učí horké novinky v oboru nebo kde se zpracovávaji nejzajímavější projekty
- nejzajímavější technické prostředky (SW, elektronika, měřicí systémy), se kterými se studenti seznami ve volitelnych předmětech

dobré uplatnění absolventů
- najít ilustrativní případy velmi úspešných absolventů
- statistiky, kolik % uchazecu se uplatní ihned po promoci - jsou-li k dispozici
- případně kolik % uchazečů pracuje v oboru již přímo při studiu
- veřejné statistiky, jaké jsou v tomto oboru platy???

bezproblémová možnost vycestovat během studia - pokud člověk chce, tak vycestuje
-mapka, kde všude máme partnerské univerzity + obory, které partnerské univerzity nabízí - aby se eliminovala nabídka, kam se může jít studovat jen chemie
-podmínky vycestování - co musí uchazeč o vycestovaní splnit
-ekonomické pozadí věci - výše kapesného, které student na zahraniční stáži získá
-možnosti typu zahraničních pobytů - čistě studijní, praxe - práce na nějakém projektu
-kolik % uchazečů vycestuje
-uznáváni předmetů absolvovaných na zahraničním studiu - stručně nastínit pravidla??
 

24.11. Harmonogram, aktuální stav projektu a řízení rizik a kvality

Harmonogram projektu harmonogram werbu.mpp lze stáhnout v záložce Files.

Řízení rizik a kvality Projekt2.docx lze stáhnout v záložce Files.

Aktuální stav projektu je na následujícím obrázku:

Aktuální stav projektu k 24.11

Projekt byl částečně přeplánován z důvodu neúplné účasti na dnešní hodině.

Návrh obsahu o uplatnění absolventů oboru:

Ing. Petr Koubský, CSc.,

analytik a konzultant v oboru IT

http://koubsky.cz/Home.html,

http://www.linkedin.com/in/petrkoubsky

 

Ing. Petr Stluka, Ph.D.,

vedoucí výzkumného týmu v Honeywell ACS Knowledge System Labs, Honeywell je světová vedoucí firma oboru řízení procesů

http://cz.linkedin.com/pub/petr-stluka/8/a1a/240

https://sites.google.com/a/enersip-project.eu/enersip-project/consortium/partners/honeywell

http://data.jic.quonia.cz/STLUKA.pdf

 

Ing. Michal Pisko, Ph.D.,

zakladatel a jednatel firmy ExPS Engineering Technology

http://www.exps.cz/index.html

http://www.exps.cz/ExPS_Pozvanka_skoleni_AM_2010_III.pdf

 

Ing. Pavel Hrnčiřík, PH.D.,

 odborný asistent Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha

http://biocon.vscht.cz/web/cs/people/pavelhrncirik.html

 

Ing. Michal Hanuš,

vedoucí služeb firmy Johnson & Johnson

http://cz.linkedin.com/in/michalhanus

 

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

http://jaderka.fjfi.cvut.cz/clanek/243-prednasi-u-nas-jaromir-kukal-doc-ing-phd

 1.12. návrh vzhledu werbu

Návrh werbu

 8.12. návrh obsahu werbu

Obsah werbu obsah werbu.docx a obsah werbu2.docx lze stáhnout v záložce Files.

15.12. Finalizace obsahu werbu a prezentace

Finální obsah werbu a jeho podobu je možné nalézt přímo na wiki. Po kliknutí na odkaz na stránku WERB  zde nebo na začátku této stránky se dostanete na menu, které odkazuje na jednotlivé záložky werbu. Na konci každé záložky je odkaz zpět na menu.

 

Aktuální stav projektu k 15.12.2011