Řízení projektu MaR a ASŘTP

Klikněte na odkaz 2_Rizeni_projektu_SRTP.ppt pro zobrazení souboru.