Název předmětu: Aplikace výpočetní techniky
Rozsah: 2/1/0 kz
Kredit: 3
Garant: MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.

 1. Pořizování a vlastnosti vybraných biomedicínských dat, výběr informací, stacionarita
 2. Matematické metody zpracování biodat, artefakty, potlačování rušivých složek
 3. Chaos a dynamická analýza biologických signálů
 4. Databázové prostředky záznamu biomedicínských informací, přenos dat, integrované systémy
 5. Analýza a modelování EKG. Komprese a přenos EKG
 6. Modelování elektrické aktivity neuronu. Matematické modelování biologických neuronových sítí
 7. Lineární a nelineární modely EEG
 8. Modelování evokovaných potenciálů a sumačních akčních svalových potenciálů. Pronyho metoda
 9. Modelování komunikace v biomedicínských objektech neurony, svaly
 10. Statistické metody analýzy biomedicínských dat, korelace, spolehlivost
 11. Analýza textur v ultrazvukové diagnostice, základní algoritmy. Funkční MR
 12. Třírozměrné modelování magnetickorezonanční a CT angiografie
 13. Výběr příznaků biomedicínských dat, metody klasifikace, posuzování
 14. Biomedicínské informační systémy, representace znalostí

Naposledy změněno: Středa, 31. srpen 2011, 10.23