Verze pro tisk
Slovník obsahuje pojmy předmětu Řízení projektů, jejichž znalost je nutná ke složení zkoušky.


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  5  (Další)
  VŠE

B

baseline

 

Baseline  - česky směrný plán - (výchozí základna pro měření výkonu projektu) označuje schválené závazné výchozí podklady (harmonogram, rozpočet, technické specifikace produktu) pro sledování výkonu projektu a jeho řízení.

D

definice aktivit

Definice aktivit obsahuje identifikaci a dokumentaci aktivit, které musí být provedeny k vytvoření výsledků a dílčích výsledků určených v podrobném rozpisu prací.

deliverable

Deliverable je česky výsledek nebo dílčí výsledek projektu.

důsledek rizika

Důsledek rizika představují jeho dopady na cíle projektu, když riziko nastane. Rozsah důsledků rizika se vyjadřuje lineárně na intervalu (0,1) nebo nelineárně, např. (0.05 0.1 0.2 0.4 0.8). V součinu s pravděpodobností rizika určuje potenciální nebezpečnost rizika.

G

Ganttův diagram

Ganttův diagram je graf zobrazující aktivity projektu a jejich vzájemné závislosti.

H

harmonogram projektu

Harmonogram projektu obsahuje

 1. Ganttův diagram zpřesněný o odhad trvání aktivit a jejich nároků na zdroje a pracovníky,
 2. seznam mezníků určující termíny dokončení hlavních výsledků a klíčové vnější vazby.

I

identifikace rizik

Identifikace rizik je proces, v němž se určuje, která rizika by mohla ovlivnit projekt a dokumentují se jejich charakteristiky jako jsou pravděpodobnost rizika a jeho možné důsledky.

K

kategorie rizik

Rizika se rozdělují na 

  1. technická, kvality nebo výkonu – spoléhání na nevyzkoušenou techniku, nerealistické výkonové cíle produktu, změna technologie
  2. rizika řízení projektu – špatné přidělení času a zdrojů, špatná kvalita plánu projektu
  3. organizační rizika – riziko přerušení projektu ze strany organizace, přerušení financování
  4. vnější rizika – počasí, změna zákonů

koordinace projektových procesů

Zajišťuje vhodnou koordinaci jednotlivých činností projektu. Obsahuje tři procesy:

 1. Vytvoření plánu projektu – integrace a koordinace všech procesů vytvářejících části plánu projektu pro vytvoření logického a srozumitelného dokumentu (plánovací proces).
 2. Provádění plánu projektu – provádění aktivit podle plánu projektu (prováděcí proces).
 3. Sledování a řízení práce na projektu - sledování a hlášení o postupu projektu vzhledem k cílům, určeným v plánu projektu. (řídicí proces).
 4. Integrované změnové řízení – koordinace změn během celého projektu (řídicí proces).

kritická cesta

Kritická cesta je posloupnost aktivit s nejmenší rozhodovací pružností, tj. posloupnost aktivit, na kterých závisí dodržení doby trvání celého projektu. Změna trvání kterékoli aktivity na kritické cestě způsobí změnu trvání celého projektu.


Stránka:  1  2  3  4  5  (Další)
  VŠE