Obrázek: Nahlik Jan
Projekční úloha 2 - kritéria hodnocení
autor Nahlik Jan - Čtvrtek, 20. prosinec 2012, 10.16
 

Projekt 2 - Zjištění důležitosti problému či potřeby, k jejichž řešení či uspokojení je zakládána firma - bude hodnocen podle následujících kritérií:

1. plán projektu a jeho plnění v průběhu provádění projektu

2. obsah průběžně psaného pracovního deníku

3. minimální životaschopný produkt  - web ve webnote.cz

4. Závěrečná zpráva s výsledky projektu, tj. kvantifikovaně jak důležitý je problém, který řeší navrhovaný produkt, a zda je možné pokračovat dále v rozvoji firmy tímto směrem, nebo bude nutná větší modifikace podnikatelského plánu.

5. Ústní prezentace výsledků