Obrázek: Administrátor Moodle
Konzultační hodiny a termíny testů pro posluchače kombinovaného studia AVT v letním semestru 2017/2018
autor Administrátor Moodle - Pondělí, 19. únor 2018, 21.45
 

Podmínky a způsob klasifikace pro posluchače předmětu AVT v kombinované formě  studia jsou uvedeny v kurzu Bakalářské studium - AVT (kombinované studium). Pro tyto posluchače jsou také vypsány o zkouškovém období zvláštní konzultační hodiny a souhrnný termín testů z AVT. Konzultační hodiny jsou vypsány na út 29. 5. 2018 a st 30. 5. 2018, vždy 15:00 až 18:00 v učebně A40 (alternativně bude přesunuto do A335) pod vedením Ing. Pavla Hrnčiříka. Souhrnný termín pro psaní testů posluchači kombinovaného studia je pak vypsán na čtvrtek 31. 5. 2018 od 16:00 také v učebně A40 (1. test od 16:00, 2. test od 17:00).