Sem vložte soubor s odkazem na webovou aplikaci vytvářenou v rámci úlohy 2 (minimální životaschopný produkt) pro průběžnou týdenní kontrolu postupu práce.