Sem vložte soubor .doc s plánem projektu a soubor .mpp s harmonogramem projektu.
Datum zpřístupnění: Čtvrtek, 10. listopad 2011, 11.25
Termín odevzdání: Pátek, 16. prosinec 2011, 11.25