Zde vložte plán Vašeho projektu ve dvou souborech (Word, MS Project).
Datum zpřístupnění: Úterý, 17. říjen 2017, 12.00
Termín odevzdání: Neděle, 17. prosinec 2017, 12.00