Zde vložte plán Projektu

v 7. týdnu semestru do středy 24:00 hodin ve dvou souborech (Word, ProjectLibre).

7. týden již celý plán projektu včetně harmonogramu, rizik a kvality,

9. týden definitivní plán projektu reagující na případné připomínky. opět ve dvou souborech (Word, ProjectLibre).

Datum zpřístupnění: Sobota, 17. říjen 2015, 12.00
Termín odevzdání: Úterý, 17. listopad 2015, 12.00