Osnova témat

 • Téma 1

  • Pořizování a vlastnosti vybraných biomedicínských dat, výběr informací, stacionarita
 • Téma 2

  • Matematické metody zpracování biodat, artefakty, potlačování rušivých složek
 • Téma 3

  • Chaos a dynamická analýza biologických signálů
 • Téma 4

  • Datbázové prostředky záznamu biomedicínských informací, přenos dat, integrované systémy

 • Téma 5

  • Analýza a modelování EKG. Komprese a přenos EKG
 • Téma 6

  • Klasifikace

 • Téma 7

  • Registrace

 • Téma 8

  • Modelování komunikace v biomedicínských objektech neurony, svaly
 • Téma 9

  • Modelování elektrické aktivity neuronu. Matematické modelování biologických neuronových sítí

 • Téma 10

  • Lineární a nelineární modely EEG

 • Téma 11

  • Základní metody zpracování biomedicínskych obrazů

 • Téma 12

  • Analyza textur v ultrazvukové diagnostice

 • Téma 13

  • Výběr příznaků biomedicínských dat, metody klasifikace, posuzování
 • Téma 14

  • Biomedicínské informační systémy, representace znalostí