Topic outline

 • Topic 1

  • Pořizování a vlastnosti vybraných biomedicínských dat, výběr informací, stacionarita
 • Topic 2

  • Matematické metody zpracování biodat, artefakty, potlačování rušivých složek
 • Topic 3

  • Chaos a dynamická analýza biologických signálů
 • Topic 4

  • Datbázové prostředky záznamu biomedicínských informací, přenos dat, integrované systémy

 • Topic 5

  • Analýza a modelování EKG. Komprese a přenos EKG
 • Topic 6

  • Klasifikace

 • Topic 7

  • Registrace

 • Topic 8

  • Modelování komunikace v biomedicínských objektech neurony, svaly
 • Topic 9

  • Modelování elektrické aktivity neuronu. Matematické modelování biologických neuronových sítí

 • Topic 10

  • Lineární a nelineární modely EEG

 • Topic 11

  • Základní metody zpracování biomedicínskych obrazů

 • Topic 12

  • Analyza textur v ultrazvukové diagnostice

 • Topic 13

  • Výběr příznaků biomedicínských dat, metody klasifikace, posuzování
 • Topic 14

  • Biomedicínské informační systémy, representace znalostí