Objektově orientované programování (dříve také Vývoj aplikací s grafickým uživatelským rozhraním) je povinně volitelným předmětem studijního oboru Inženýrská informatika (ININ) a volitelným předmětem dalších studijních oborů na VŠCHT Praha.

Další informace o předmětu naleznete na stránkách studijního informačního systému Student.